Föreningen

Krokus/Virentofta Villaförening

Egnahemsföreningen Krokus bildades den 15 februari 1961. Virentofta Villaförening bildades i början av 1990-talet och var verksam fram till den 31 december 1999. År 2000 anslöt sig föreningen till Egnahems-föreningen Krokus och föreningarna antog namnet Krokus/Virentofta Villaförening.

Vi är en fristående sammanslutning av villaägare i det område som är markerat på kartan.

Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen, att verka för en god miljö inom området och att ta vara på medlemmarnas intressen mot myndigheter och entrepenörer verksamma inom området.

 

Grannsamverkan

Villaföreningen har grannsamverkan inom sitt område och som vi tidigare informerat om beror det mycket på oss själva om vi skall vara förskonade från ovälkomna individer i vårt område.

Var ute i trädgården så mycket som möjligt samt ha en bra kontakt med grannen och framför allt var observant på främmande människor och bilar som rör sig i vårt område.

Ser du något misstänksamt ring Polisen på tel. 114 14, akut 112.
Närpolisen Rosengård har tel: 20 36 05.