Styrelsen

Jan Nilsson
Ordförande

Adress: Krokusgatan 26
Tel: 49 47 60
E-mail: jan@krokusvirentoftavf.se

Göran Sjöström
Sekreterare

Adress: Vallbogatan 2
Tel: 49 62 80
E-mail: goran@krokusvirentoftavf.se

Alf Jonsson
Kassör

Adress: Hallstorpsvägen 63
Tel: 49 98 05
E-mail: alf@krokusvirentoftavf.se

Ann Nilsson
Ledamot

Adress: Nybogatan 22
Tel: 0709-64 03 84
E-mail: ann@krokusvirentoftavf.se

Ulf Linderoth
Ledamot

Adress: Albogatan 3
Tel: 0709-34 17 28
E-mail: ulf@krokusvirentoftavf.se

Mikael Cronhamn
Ledamot

Adress: Möllebogatan 1
Tel: 0704-44 04 02
E-mail: mikael@krokusvirentoftavf.se